Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با صدور حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان؛
مشاور پارک علم‌و‌فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان منصوب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، روز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، مهندس محمودرضا کفاش به سمت مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، مهندس محمودرضا کفاش به سمت "مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان" منصوب شد.

شرح حکم: