Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


شرکت ایریتک از توانمندی های شرکت های فناور و دانش بنیان حاضر بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید شرکت ایریتک از توانمندی های شرکت های فناور و دانش بنیان حاضر در محل غرفه پارک

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری خراسان رضوی، در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع معدنی در مشهد، شرکت بین­ المللی مهندسی ایران (ایریتک) از ظرفیت های شرکتهای فناور و دانش بنیان پارک بازدید کرد.این شرکت با برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص، یکی از موفق­ترین پیمانکاران عمومی در صنعت کشور می­باشد. این شرکت، تمامی خدمات پروژه ­ها را به روش طرح و ساخت EPC ،شامل تأمین مالی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه­ ریزی، کنترل و مدیریت پروژه­ ها، خدمات مهندسی، تدارکات تجهیزات، بازرسی فنی، نصب تجهیزات، مدیریت اجرا، نظارت عالی و کارگاهی، راه ­اندازی و خدمات دوره ­ی تضمین طرح ­های صنعتی را با گسترده ­ترین حدود خدمات ارائه می­نماید. لذا با بازدید نمایندگان این شرکت از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور پارک رایزنی برای توسعه همکاری ها صورت گرفت.