Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


انتخاب رئیس پارک علم و فناوری خراسان به عنوان دانشمند برتر بین المللی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، پروفسور دکتر مسعود میرزائی شهرابی رئیس پارک علم و فناوری خراسان به تازگی از سوی فدراسیون نخبگان علمی ایران به عنوان دانشمند برتر ایران انتخاب شده است.
وی برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب عنوان «دانشمند برتر ایران» شد.
برنامه دستیابی به اقتدار علمی در جهان به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر کشور را به سمت اقتدار علمی در جهان سوق دهد.

مسعود میرزائی در رشته شیمی معدنی در دانشگاه فردوسی مشهد (FUM) تحصیل کرده و در حال حاضر به عنوان استاد تمام مشغول به کار است. تحقیقات بین رشته ای او در رابط شیمی معدنی و علم مواد است. آثار او بر روی علوم بنیادی و کاربردهای کمپلکس‌ها و مواد مبتنی بر خوشه‌های فلزی مانند پلی‌اکسومتالات‌ها (POMs) و چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) تمرکز دارند. کاربردهای آینده آنها شامل کاربردهای پزشکی، انرژی و محیطی است. آزمایشگاه او در FUM با استفاده از فعل و انفعالات کووالانسی و غیرکووالانسی در ایجاد مواد چارچوب باز برای کاربردهای خاص مانند ذخیره سازی و جداسازی گاز، تشخیص دارو و کاتالیز، چارچوب های مبتنی بر پلی اکسومتالات ایجاد می کند.
وی از سال ۲۰۱۷  رئیس کمیته زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران بوده و از بنیاد ملی علوم ایران (INSF)، فدراسیون نخبگان علمی ایران (ISEF) و فرهنگستان علوم، بودجه و جوایزی برای تحقیقات و رهبری دریافت کرده است. 

پروفسور میرزائی در سال ۲۰۲۱  توسط (Web of Science)ESI  در بین ۱% دانشمندان برتر بین المللی قرار گرفت.