Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط دکتر میرزائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان؛
از معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری تقدیر شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور، دکتر میرزائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی طی مراسمی از تلاش‌های بی شائبه مهندس داود تفضلی معاون پشتیبانی فناوری پارک تقدیر نمود.