Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه پذیرش فصل تابستان ۱۴۰۱ پردیس ICT با پذیرش شش شرکت در پارک علم و فناوری خراسان رضوی، برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از پردیس ICT؛ جلسه پذیرش فصل تابستان 1401 پردیس ICT در تاریخ 25 مهر ماه برگزار شد، خاطر نشان میسازد که پذیرش رشد مقدماتی در این پردیس به صورت فصلی می باشد و تیم های متقاضی بعد از تایید کارشناسی و داوری اولیه به جلسه شورا دعوت خواهند شد. در جلسه شورا با توجه به رقابت بین تیمها، هر تیم 10 دقیقه زمان ارائه و حداقل 20 دقیقه زمان برای پرسش و پاسخ اعضای شورا خواهد داشت،  در پایان جلسه امتیازات اعضای شورا جمع بندی شده و تیم هایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند در دوره رشد مقدماتی این مرکز پذیرش می شوند.

در جلسه پذیرش رشد مقدماتی فصل تابستان 1401 با توجه به رقابت جدی بین 9 تیم ارزیابی شده و راه یافته به مرحله نهایی، 6 شرکت به شرح زیر مورد پذیرش قرار گرفتند:

1- تیم editools با ایده محوری یک نرم افزار طراحی در بستر وب.
2- تیم خوشه پروران مهام با ایده محوری پلتفرم های خدمات کشاورزی.
3- تیم SmartMax با ایده محوری سیستم یکپارچه اینترنت اشیاء صنعتی.
4- تیم پاس چین با ایده محوری سامانه صدور و مدیریت پرونده الکترونیک ساختمان بر بستر بلاکچین
5- تیم دکتردکو  با ایده محوری سامانه فروش و ارائه خدمات(شبیه سازی آنالین) در حوزه دکوراسیون
6- تیم ماماتک با ایده محوری دستیار هوشمند بارداری