Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دریچه بازدید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید ریاست پارک علم و فناوری خراسان رضوی از نمایشگاه و رویداد هم‌افزایی فعالان فرهنگی مشهد واقع در باب الجواد حرم مطهر رضوی. آبان ۱۴۰۱