Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط فناور مرکز رشد سبزوار؛
کاملترین مرجع علمی در حوزه انکپسولاسیون تالیف شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کاملترین مرجع علمی در حوزه انکپسولاسیون توسط فناور مرکز رشد سبزوار دکتر غلامعلی فرزی (عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری) با همکاری اساتید دانشگاه های برافورد انگلستان و تورنتو کانادا تالیف شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، کاملترین مرجع علمی در حوزه انکپسولاسیون توسط فناور مرکز رشد سبزوار دکتر غلامعلی فرزی (عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری) با همکاری اساتید دانشگاه های برافورد انگلستان و تورنتو کانادا تالیف شد.

در راستای تقویت مرجعیت علمی کشور و اجرای فرامین مقام معظم رهبری و نیز وفق سیاست های نقشه جامع علمی کشور کتاب اصول انکپسولاسیون بیومواد توسط دکتر غلامعلی فرزی و همکاران در دو جلد شامل جهل و شش فصل و بیش از ۱۰۰۰ صفحه توسط معتبرترین انتشارات علمی دنیا (انتشارات الزویر) چاپ شد. این کتاب در زمینه موضوعات پیشرفته انکپسولاسیون می تواند مرجعی برای محققان و دانشگاهیان سراسر دنیا باشد.

در تالیف این کتاب که مسیولیت علمی آن بر عهده آقای دکتر فرزی از ایران و دکتر صفات از دانشگاه برادفورد و دکتر مظفری از دانشگاه تورنتو بوده است دانشمندانی از سراسر دنیا همکاری داشته اند.

https://www.elsevier.com/books/principles-of-biomaterials-encapsulation-volume-one/sefat/978-0-323-85947-9
https://www.elsevier.com/books/principles-of-biomaterials-encapsulation-volume-two/sefat/978-0-12-824345-9