Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید مدیر توانمند سازی مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری از پارک

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، مدیر توانمند سازی مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، از  پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد. در طی این بازدید ضمن معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان به بررسی مشکلات آنها نیز پرداخته شد.  

آقای دکتر ایجادی به ظرفیت بالای برخی شرکت های دانش بنیان پارک اشاره کرد و نقش ایشان را در توانمند سازی واحد های نوپا بعنوان مراکز شتابدهی بسیار موثر دانست. 

این بازدید به همت شتابدهنده کسب وکار فردوسی (کارگزار توانمند سازی شرکت های دانش بنیان در استان خراسان رضوی) صورت گرفت.