Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


تدوین نقشه راه تعالی مدیریت نگهداشت از دارایی ها و روش های ارزیابی آن

تدوین نقشه راه تعالی مدیریت نگهداشت از دارایی ها و روش های ارزیابی آن

مدرس: سعید رمضانی

عضو سابق هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزاری بیش از 200 دوره در صنعت

توضیحات رویداد :
• مفهوم مدیریت دارایی های فیزیکیPAS55 ،نقشه راه نت و چرخه نگهداری و تعمیرات(SDCA)
• مدیریت عملکرد و مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات
• مروری بر استراتژیهای مدیریت بر خرابیها Proactive , Predictive , Preventive , Reactive) )
• آشنایی با انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات ) TPM , PM )
• نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات براساس مدل وایرمن wireman
• نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات براساس مدل مارکز Marquez Crespo
• اصول ترسیم نقشه راه نگهداری و تعمیرات براساس اهداف مورد نظر سازمان
• ارائه روش ممیزی نت و هرم تعالی تری وایرمن در 160 بند Terry wireman
• ارائه چک لیست ممیزی نت و هرم تعالی کمپبل Campbell
• ارائه چک لیست ممیزی نت و هرم تعالی انجمن تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی آمریکا
• ارائه سند نقشه راه انجمن مدیریت دارایی های فیزیکی انگلستان در قالب PAS55 و IAM
• ارائه چک لیست ممیزی نت و نقشه راه انجمن قابلیت اطمینان آمریکا
• مدیریت دارایی های فیزیکی مطابق استاندارد ISO55000 چیست؟
• چرا به سیستم مدیریت دارایی ها بر اساس ISO55000 نیازمندیم؟
• چگونه می توان نقشه راه مدیریت دارایی ها یا استاندارد ISO55000 را ترسیم و پیاده سازی نمود؟
• RCA چیست ؟ روشی برای تحلیل و حل مساله های سازمانی
• نقش تحلیل علل ریشه ای در مدیریت دارایی ها مبتنی بر استاندارد ایزو55000
• مدیریت زنجیره تامین کالا، مواد و قطعات و نقش مدیریت قطعات یدکی در نقشه راه مدیریت دارایی

80 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان
ثبت نام : ghazal.inif.ir
70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو
ثبت نام: portal.kstp.ir

خانم انصاری: 09014590301