Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، روز یکشنبه یازدهم دی ماه، جناب آقای محمد بهشتی‌منفرد، رئیس محترم نمایندگی وزارت‌امور‌خارجه در شمال‌ و شرق‌کشور به همراه جمعی از همکاران این حوزه با هدف توسعه همکاری و تعاملات فی ما بین از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.