Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار

دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار

دکتر علی مختاری، مشاور مدیریت استراتژیک شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان

علی مختاری دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت و اقتصاد پروژه و لیدرشیپ مدیریت و رهبری است. از مهمترین سوابق شغلی و اجرایی میتوان به موارد مهم زیر اشاره نمود:
1. مشاور مدیریت استراتژیک شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
2.عضو شورای راهبردی مرکز رشد انرژی خراسان
3.نایب رییس انجمن مراکز آموزشی کسب و کار کشور
4. مدرس دوره آموزشی و ارائه سمینارها در کارخانجات و صنایع، اداره جات و سازمان های عمومی و دولتی کشور

سرفصل های این دوره :
1. برندسازی و توسعه بازار
2. مبانی مدیریت تحول در کار و کسب
3. مدیریت بحران های اقتصادی در کار و کسب

90 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان
ثبت نام : ghazal.inif.ir
70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو
ثبت نام: portal.kstp.ir

خانم انصاری: 09014590301