Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

گزارش حضور رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه ماهانه " میدان در دانش بنیان"
رئیس پارک خراسان از شرکت زیره پاک کنی ایران بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه ماهانه " میدان در دانش بنیان" از شرکت بزرگ بین المللی زیره پاک کنی ایران، یکی از شرکت‌های پایلوت در فناوری و بوجارگیری زیره و گیاهان دارویی با ظرفیت تقریبی تناژ بالا کشور بازدید کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، روز سه شنبه، چهارم بهمن ماه دکتر میرزائی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی از شرکت بزرگ بین المللی زیره پاک کنی ایران، یکی از شرکت‌های پایلوت در فناوری و بوجارگیری زیره و گیاهان دارویی با ظرفیت تقریبی تناژ بالا کشور بازدید کرد.

در  این جلسه که با حضور آقایان محمد علی رضوی رئیس موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی، دکتر اسماعیلی معاون توسعه فناوری، دکتر ابوالفضل پهلوانلو معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی، دکتر فیلابی از اساتید برجسته گروه زیست فناوری مواد غذایی  مهندس هامان، تکنسین سیستم های  صنایع غذایی استان و دیگران و جمعی از متخصصین برگزار شد، مهندس رضایی مدیرعامل شرکت زیره پاک کنی ایران ضمن بیان چالش های عدیده ای که بر سر راه تولید کننده ها وجود دارد از ارزش بالای زیره ایران در جهان بدلیل خلوص بسیار بی نظیر آن سخن به میان آورد و در ادامه به  تجارت این گیاه دارویی و خوراکی در بورس اشاره کرد.

وی همچنین عنوان کرد: در جهت برنامه ریزی دقیق در کاشت و برداشت این گیاه ارزشمند در کشور قریب به ۸ میلیون نفر مشغول به فعالیت هستند و با توجه به رقبای ما در هند و سوریه می بایست به این گیاه استراتژیک تمرکز و توجه بسیار زیادی شود.

دکتر مسعود میرزائی شهرابی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در ادامه این جلسه بازدید به صراحت اعلام کرد: ما همانگونه که بارها گفته ایم اعلام می کنیم پشتیبان شرکت‌های بزرگ، فناور و تاثیر گذار کشور عزیزمان هستیم و دغدغه های شما از دغدغه های اصلی ماست.

دکتر میرزائی همچنین متذکر شد: کلیه موارد و مشکلات سرراه تولید و موانعی که بتوان با گفتمان با مسئولین بالادستی و بخش حاکمیتی برای اعتلای کشور به انجام رسد را شخصا پیگیر خواهیم بود و پارک خراسان مامن همه تولید کنندگان و کارآفرینان و فناوران استان است و ما هم در کنار شما هستیم.

شایان ذکر است در ادامه رئیس پارک به همراه مجموعه حاضرین از بخش‌های مختلف این کارخانه کم نظیر در صنعت داروهای گیاهی بازدید به عمل آورد.