Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


استاندار خراسان رضوی به اتفاق تیم همراه خود در سفر به قزاقستان از مرکز مبادلات فناوری ایران وقراقستان در پارک فناوری های نوین الاتائو بازدید کرد
این مرکز حاصل ارتباطات و تفاهم نامه ای مشترک بین پارک علم و فناوری خراسان و پارک الاتائو قزاقستان است که در سال ٩٣ افتتاح شده و به تبادل فناوری و توسعه ارتباطات و همکاری های گوناگون در زمینه های علم و فناوری میپردازد.
انتقال دانش فنی،همکاری بین شرکت های مختلف دانش بنیان در زمینه های گوناگون از جمله معدن،نفت و گاز وپتروشیمی،کشاورزی،داروسازی،تجهیزات پزشکی ،مواد معدنی و فروش فناوری از جمله اقدامات انجام شده و مورد توافق بین پارک علم و فناوری خراسان به نمایندگی از کشور ایران و پارک فناوری های نوین الاتائو به نمایندگی از قزاقستان است که در سند همکاری های مشترک دو کشور نیز امده است.