Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


آقای دکتر اردکانیان وزیر جدید نیرو به همراه آقای مهندس فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از غرفه شرکت کیان ترانسفو از شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری خراسان درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران بازدید کردند.
آقای فلاحتیان در این بازدید اعلام کردند که فناوری ساخت محصولات جدید شرکت کیان ترانسفو در اختیار چند کشور محدود دنیا بوده است و ما در دوره تحریم در تامین قطعات این محصولات نیز مشکل داشته‌ایم، در عین حال ما اکنون این ظرفیت را پیدا کرده ایم که تمام این محصولات را به طور کامل در کشور خودمان  طراحی، ساخت و بومی سازی کنیم.
آقای مهندس سوزنچی، مدیر عامل شرکت کیان ترانسفو در بازدید وزیر نیرو بر اهمیت وجود منابعی برای پوشش ریسک استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان مقیم پارک های علم و فناوری تاکید کردند تا بدین وسیله مدیران میانی دولت برای خرید این محصولات دچار چالش نشوند.
آقای دکتر اردکانیان ضمن استقبال از این موضوع، از توسعه و بومی سازی این دانش در داخل کشور ابراز رضایت کردند و از زحمات و خدمات مدیران و کارکنان شرکت کیان ترانسفو و محصولات جدید این شرکت، تمجید کردند.
شایان ذکر است که شرکت کیان ترانسفو در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از دو محصول جدید خود  با عناوین "ترانسفورماتور با هسته 3D آمورف" برای اولین بار در دنیا  و "سوئیچگیرهای GIS ردیف 145kv" به عنوان پنجمین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا رونمایی کرد.