Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


آقای دکتر فاطمی، رئیس امور مشارکت ها و سرمایه گذاری آستان قدس رضوی با حضور در غرفه پارک علم وفناوری خراسان از محصولات و نوآوری های شرکت های پارک بازدید کردند.
آقای فاطمی بر اهمیت تجاری سازی محصولات فناور پارک تاکید کردند و محصولات فرهنگی پارک از جمله اسباب بازی های آموزشی مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک را جالب توجه دانستند.
ایشان اولویت اصلی سرمایه گذاری آستان قدس را شرکت های بومی مستقر در مشهد عنوان کردند.