Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و مشاور استاندار از غرفه پارک علم و فناوری خراسان در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری بازدید کرد.
ایشان ضمن ابراز خرسندی از حضور پارک و شرکت های فناور آن در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان، از شرکت های فناور نانوعایق وطن و سنگ اسلبکو شرکت ایناب نیز بازدید کرد.