Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مهندس موهبتی معاون استاندار و فرماندار شهرستان تربت حیدریه و دکتر فتحی رئیس دانشگاه تربت حیدریه به اتفاق همراهان ایشان امروز سه شنبه 21 آذرماه 96 از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرده و با رئیس و مدیران و معاونین پارک علم و فناوری خراسان به گفتگو نشتند.

فرماندار تربت حیدریه در این جلسه ضمن آشنایی با پارک علم و فناوری خراسان، به بحث و گفتگو درخصوص ظرفیت های فناوری و دانشگاهی شهرستان تربت حیدریه و مرکز رشد اقماری پارک علم و فناوری خراسان در تربت پرداختند.

دکتر علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان با بیان این که رسالت پارک های علم و فناوری، تقویت شرکت های فناور و تبدیل علم به فناوری است، به مزیت های منطقه ای در شهر تربت حیدریه اشاره کرد و اظهار داشت مراکز رشد و تولید علم و فناوری نه تنها در شهرهای بزرگ، بلکه باید در شهرهای کوچک تر همچون تربت حیدریه نیز نگاه ویژه ای شود.

از این رو و باتوجه به این که پارک ها و مراکز رشد ابزارهای توسعه مناطق و فناوری و همچنین مولدهای ایجاد اشتغال و تربیت کارآفرین ها هستند، می توانند به نحوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را شکل دهند.

وی گفت: در تربت حیدریه نیز فرصت ها، زمینه ها و ظرفیت های بسیاری وجود دارد. چه از لحاظ انسانی، شهری و روستای، طبیعی و جغرافیایی و همچنین ظرفیت های علمی و دانشگاهی و امیدوارم که بتوانیم از این ظرفیت ها در جهت رشد و توسعه شهرستان تربت استفاده کنیم و با کمک فرمانداری و دانشگاه درجهت توسعه مرکز رشد فناوری تربت حیدریه و افزایش تعداد شرکت های فناور و بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و اعضای هیات علمی گام برداریم.

دکتر فتحی رئیس دانشگاه تربت حیدریه یکی از دغدغه های اصلی را توجه به دانش، دانشگاه و شرکت های فناور عنوان کرد و با اشاره به اهمیت تبدیل علم به فناوری و با کمک پتانسیل های موجود، حمایت دانشگاه را در حد کمال و به منظور رشد و توسعه مرکز رشد فناوری تربت حیدریه اعلام کرد.

مهندس عباسپور معاون برنامه ریزی فرمانداری تربت حیدریه نیز در این جلسه، کارگروهای اشتغال ایجاد شده در ادارات شهرستان را مدنظر قرار داد و در حوزه نرم افزاری حتی به ایجاد شغل نیز اشاره کرد.

مهندس موهبتی معاون استاندار و فرماندار شهرستان تربت حیدریه ضمن تشکر و ابراز خرسندی، به اهمیت زیرساخت و فضاهای استراتژیک درخصوص فضای فیزیکی مرکز رشد فناوری تربت حیدریه اشاره کرد و همچنین نقشه راه و افق مطلوب اینده را حائز اهمیت دانست.

ایشان در انتها از اثر مطلوب توسعه فناوری در تربت حیدریه در اینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.

شایان ذکر است در پایان از فضای استقرار شرکت ها و کارگاه در پارک علم و فناوری خراسان و شرکت فناور بهپویان نیز بازدید به عمل آمد.