Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیر تجاری سازی پارک علم و فناوری خراسان و مدیران واحد اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی طی نشستی، زمینه های همکاری و سرمایه گذاری مشترک را بررسی کردند.
آقای مهندس صراف، مدیر واحد تجاری سازی فناوری پارک علم و فناوری خراسان در این نشست بر ضرورت سرمایه گذاری خطرپذیر بر استارتاپ ها تاکید کرد و به ارائه گزارشی از مراکز رشد پارک پرداخت. ایشان از جمله زمینه های سرمایه گذاری برای سازمان همیاری ها به کنسرسیوم قطار شهری مشهد، شرکت های دانش بنیان در حوزه ساخت بتن گوگردی و الیافی، آسفالت با حجم پایین قیر، دستگاه شستشوی اتوماتیک نرده ها، سنسور هشدار دهنده جمع شدگی آب و دستگاه تسویه روغن اشاره کرد و اعلام کرد که ما برای همکاری با سازمان همیاری ها به منظور سرمایه گذاری در این پروژه ها آمادگی داریم.
آقای صلواتی زاده، مدیر هماهنگی امور پروژه های سازمان همیاری در این نشست ضمن استقبال از سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان از پروژه توسعه گلخانه در سرتاسر استان به عنوان نمونه ای از سرمایه گذاری های این سازمان نام برد که همکاری با مرکز رشد کشاورزی پارک خراسان در زمینه گسترش گلخانه می تواند مدنظر قرار گیرد. آقای زحمتکش، مدیر مطالعات اقتصادی سازمان همیاری ها هم بر ضرورت آگاهی از جزییات پروژه های انجام شده در پارک و تجزیه و تحلیل آنها تاکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد تا مسئولان سازمان همیاری های شهرداری از شرکت های فناور پارک بازدید داشته باشند و کارگروهی تخصصی به منظور تعامل بیشتر شکل بگیرد. آقای صراف هم برای استقرار کارشناس سازمان همیاری ها در پارک علم و فناوری خراسان اعلام امادگی کرد.
شایان ذکر است که سازمان همیاری های شهرداری، یک نهاد عمومی غیر دولتی و سهامداران آن شهرداری های عضو  در استان می باشند.