Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

عضویت آزمایشگاه پارک علم و فناوری خراسان در شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبرد...

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


آزمایشگاه پارک علم و فناوری خراسان پس از یک دوره آزمایشی و با ارائه عملکرد مثبت به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

شایان ذکر است که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران با هدف هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، از ابتدای تیرماه سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود.نویاتک