Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جمعی از مدیران مراکز رشد و معاونان پارک علم و فناوری خراسان از بخش های مهم علمی، تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد شامل پایلوت صنایع غذایی، پژوهشکده هوا-خورشید، کلینیک حقوقی دانشگاه، ساختمان افلاک نما، آزمایشگاه استاندارد پلیمر و نانو و مرکز توسعه فناوری های پیشرفته بازدید کردند. هدف از این بازدید، بررسی توانمندی ها و زیرساخت های دانشگاه فردوسی در زمینه کارآفرینی و مراکز رشد و زمینه های همکاری متقابل بود.

در بازدید از پایلوت صنایع غذایی دانشگاه اعلام شد که این مرکز با همکاری بخش خصوصی و با هدف ایجاد معیار قابل اعتماد برای فهم و مقایسه غذای سالم ایجاد شده است. آزمایشگاه نانو پلیمر هم به عنوان همکار راهبردی اداره استاندارد و صنایع مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. کلینیک حقوقی دانشگاه هم توانسته بود فضای مناسبی را برای استفاده شرکت های مرکز رشد دانشگاه و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند.

در بازدید از پژوهشکده هوا-خورشید اعلام شد که این پژوهشکده آماده ارائه تجربیات خود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر می باشد. بازدید از مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه هم از جمله برنامه‌های هیات مدیران پارک بود و زیرساخت های این مرکز از جمله ابزارهای تحقیقاتی مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است که در این بازدید آقای دکتر ملک زاده، مدیر توسعه و انتقال فناوری و آقای مهندس موسوی رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی نیز حضور داشتند.