Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پیشرفت ۴۰ درصدی در یکی از پروژه های در حال اجرای مرکز مبادلات فناوری ایران- قزاق...

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


مرکز مبادلات فناوری ایران- قزاقستان با حمایت پارک علم و فناوری خراسان، پروژه انتقال فروسیلیس آلومینیوم از قزاقستان به ایران را در دستور کار خود دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان،  پروژه انتقال فروسیلیس آلومینیوم با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن شمش در مساحت ۵۰ هکتار با مشارکت ۱۲۰۰نفر نیروی انسانی صورت می پذیرد.
خانم نعمتی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان اعلام کرد: در مجموع سه فاز برای تکمیل پروژه پیش بینی شده است که ظرفیت فاز اول آن 25 هزار تن، فاز دوم 100 هزار تن و فاز سوم تولید 250 هزار تن فروسیلیس آلومینیوم می باشد. ماشین آلات فاز اول پروژه در حال تکمیل است و مجوزات آن اخذ شده است. شایان ذکر است که جزئیات اجرایی پروژه از جمله تامین برق در حدود 100 مگاوات در حال مذاکره است و فاز اول پروژه 40 درصد پیشرفت داشته است.
پروژه انتقال فناوری تولید فروسیلیس آلومینیوم  از قزاقستان به ایران با همکاری مرکز مبادلات فناوری ایران- قزاقستان و توسط پارک علم و فناوری خراسان با سرمایه گذاری کشورهای آلمان و لهستان صورت می پذیرد.نویاتک