Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پارک علم و فناوری خراسان، غرفه برتر در زمینه اخلاق حرفه ای

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


در اولین نمایشگاه نوروزی صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، سوغات و هدایا، غرفه پارک علم و فناوری خراسان به عنوان غرفه نمونه در زمینه اخلاق حرفه ای برگزیده شد.
شایان ذکر است که نمایشگاه نوروزی صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، سوغات و هدایای مشهد از تاریخ 4 الی 11 فروردین 1397 برگزار شد.نویاتک