Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با مشارکت پارک علم و فناوری و مرکز رشد نیشابور، اداره آموزش و پرورش ، پژوهشسرای دانش آموزی سینا مسیح آبادی نیشابور در محل دبیرستان فرزانگان نیشابور