Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در نشست مشترک دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مدیر مرکز رشد گناباد پارک علم و فناوری خراسان، زمینه های حمایت معاونت علمی و فناوری از مرکز رشد گناباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست که با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جممهور، دکتر شجاع، معاون پارلمانی معاونت علمی و فناوری، دکتر زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری، دکتر نبی پور، فرماندار گناباد، آقای بنائی نماینده مجلس شورای اسلامی در گناباد، مهندس تقوی، مدیر مرکز رشد گناباد و دونفر از اعضا شورای فناوری مرکز رشد برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

-تخصیص بودجه جهت تجهیز سوله مرکز رشد

-حمایت از طرحهای دانش بنیان در روستاها و اشتغال روستایی و رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

- تخصیص اعتبار برای طرح مرکز رشد برای کاهش اثرات ریزگردها و انتخاب گناباد به عنوان پایلوت و اجرای این طرح در یک محدوده چندهکتاری

- معاونت علمی ریاست جمهوری قول مساعد دادند تا در اولین فرصت بازدیدی از مرکزرشد گناباد داشته باشند تا از نزدیک پتانسیل های گناباد و بجستان را ارزیابی نمایند.