Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت نیان الکترونیک، از شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان در مراسم روز جهانی ایمنی و بهداشت به عنوان "واحد نمونه ایمنی و بهداشت حرفه ای" مورد تقدیر قرار گرفت.
داشتن خانه بهداشت کارگری، کمیته حفاظت فنی فعال، شناسایی و کاهش حوادث کاری، اقدامات موثر ایمنی و بهداشتی، کسب امتیاز از بازدید های حضوری اداره کار و... از شاخص های این ارزیابی به شمار می رود.