Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


عمده اقدامات و دستاوردهای مرکز رشد فناوری نیشابور چیست؟
مرکز رشد فناوری نیشابور، مجوزهای اولیه تاسیس را از سال ۱۳۸۷ اخذ کرد و اولین فاز بهره برداری، پذیرش و استقرار از سال ۱۳۸۹ در ساختمان جدید مجموعه ۱۰ هکتاری نیشابور آغاز شد. فرآیند تکمیل و تجهیز زیرساخت ها در این مجموعه تا سال ۱۳۹۳ به طول انجامید. مرکز رشد فناوری نیشابور بیش از ۶۵ شرکت و هسته فناور را تا سال ۹۶ مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده است. اولویت پذیرش شرکت ها در مرکز رشد فناوری نیشابور در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه ماشین سازی و اتوماسیون صنعتی است.
از جمله دستاوردهای شرکت های مرکز رشد نیشابور می توان به فروش ۴.۵ تا ۵ میلیاردی محصولات در سال ۹۵ و ۹۶ اشاره کرد. ما در این سال ها حدود ۱۵ شرکت موفق خارج شده از مرکز رشد را داشته ایم.
مهم ترین دستاورد ما در سال گذشته اخذ مجوز قطعی مرکز رشد فناوری نیشابور بود. نیشابور دومین شهرستان غیر از مراکز استان در کل کشور است که مرکز رشد آن موفق به اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از یک فرآیند سنگین ارزیابی ۶ ماهه شده است.
🔺یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای مرکز رشد نیشابور در سال گذشته، اخذ سند زمین ۱۰ هکتاری مجموعه مرکز رشد نیشابور بود که به مجموعه ظرفیت های وزارت علوم و پارک خراسان اضافه شد. اقدام مثبت دیگر، افتتاح ساختمان شماره ۲ مرکز رشد نیشابور در سال ۹۶ بود که یک مجموعه ۱۶ واحدی اداری در ابعاد مختلف را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. این ساختمان در هفته دولت و با حضور معاونت استاندار و نمایندگان مجلس به بهره برداری رسید.
🔺برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ ویکند در شهرستان نیشابور با همکاری دانشگاه ها نیز از جمله برنامه های ما در سال گذشته بود.

◀️برنامه های مرکز رشد نیشابور در سال جدید چیست؟
🔺مرکز رشد نیشابور از این مقطع به بعد در یک فاز جدید توسعه قرار می گیرد. ما از امسال بر توسعه و کیفی سازی شرکت ها و نظارت و ارزیابی دقیق تر بر آنها و تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در شهرستان نیشابور متمرکز خواهیم شد.

◀️فعالیت ستاد مراکز رشد پارک از زمان آغاز مسئولیت شما به چه شکل بوده است؟
🔺اینجانب از بهمن ۹۶ به عنوان مدیر مراکز رشد پارک در مشهد مشغول به فعالیت شدم. خوشبختانه در ستاد مراکز رشد رویدادهای خوبی در سال های گذشته برگزار شده بود.
مراکز رشد پارک خراسان در واقع یک مجوعه بسیار منسجم و هماهنگی هستند که در خیلی از فرآیندها تکمیل کنننده مجموعه برنامه های تعریف شده هستند.
ما با برنامه ریزی هایی که در ستاد مراکز رشد انجام داده ایم، امیدواریم که ارتباطات خود را با مراکز دانشگاهی و حوزه های صنعتی تقویت کنیم و برگزاری برنامه ها و رویدادهای مشترک با مجموعه های بیرون از پارک و جذب منابع مالی جدید را گسترش دهیم.