Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

ساخت پیشرفته ترین ماژول پردازشگر پایانه‌های راه دور شبکه های برق در شرکت دانش بن...

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


شرکت پیمان خطوط شرق، از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان در نمایشگاه تخصصی دیسپاچینگ های سراسر کشور در شیراز از محصول جدید خود با عنوان ماژول پردازشگر پایانه های راه دور شبکه برق رونمایی کرد.
🔻آقای مهندس مدنی، مدیر عامل شرکت پیمان خطوط اعلام کرد: ماژول های تولیدی شرکت ما پروتکل های استاندارد اسکادا در سیستم اتوماسیون به ویژه در برق و نفت و گاز را پشتیبانی می کند که در سطح کشور بی سابقه است.

🔻آقای مدنی در رابطه با قیمت تمام شده ماژول پردازشگر پایانه های راه دور گفت: در مقایسه با نمونه های خارجی قیمت ماژول های ما بین 30 تا 50 درصد کمتر است که گامی بزرگی در راستای بومی سازی صنعت برق ایران است.نویاتک