Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان و با مشارکت آستان قدس رضوی صورت گرفت:

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت سامان داروی هشتم، از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان به فناوری بومی سازی داروی فاکتور هشت به روش نوترکیب انسانی برای درمان بیماران هموفیلی دست یافته است که فناوری تولید آن در انحصار تعداد محدودی از شرکت های امریکایی و اروپایی می باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، فرآیند تولید داروی فاکتور هشت نوترکیب از پاییز سال 88 با تولید نیمه صنعتی آن در سطح پایلوت در شرکت سامان داروی هشتم آغاز شد و پس از انجام موفقیت آمیز مطالعات بالینی و تأمین حمایت‌ها در پایان سال 1394 با نام تجاری سافاکتو وارد بازار گردید و در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.
آقای مجید طبسی، مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم اعلام کرد: شرکت سامان دارو در حال حاضر حدود 19 درصد از نیاز دارویی کشور در این حوزه را تامین می کند و چهارمین شرکت در دنیا هستیم که به این فناوری دست یافته است.
آقای طبسی همچنین از هدف گذاری این شرکت برای تامین نیاز 50 درصدی دارویی کشور در سال جاری خبر داد.
شایان ذکر است که داروی فاکتور هشت نوترکیب با استفاده از روش کشت سلولی توسط تجهیزات پیچیده و در شرایط بسیار حفاظت شده و کاملا استریل تولید شده و جایگزین مناسبی برای محصولات مشتق از پلاسما است.