Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست تخصصی مدیران مالی پارک های علم و فناوری کشور

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست تخصصی مدیران و کارشناسان مالی پارک های علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
عمده محورهای این نشست شامل حسابداری تعهدی طبق شیوه نامه وزارت دارایی، حسابداری موارد خاص پارک‌های علم و فناوری و بررسی شیوه نامه شناسایی اموال و دارایی ها بود.
آقای رهایی، حسابداری رسمی و حسابرس مستقل پارک های علم و فناوری مهمان ویژه این نشست بود.