Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در نشست مشترک مدیران پارک با مدیران پالایشگاه شهید هاشمی نژاد مطرح شد؛
پردیس تخصصی گوگرد در منطقه سرخس تشکیل می‌شود

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در نشست مشترک مدیران پارک علم و فناوری خراسان با مدیران پالایشگاه گاز شهید ‌هاشمی نژاد خانگیران، زمینه‌های همکاری بین پارک و پالایشگاه خانگیران در دوره ریاست جدید پارک بررسی شد و توافق لازم برای تشکیل پردیس تخصصی گوگرد در منطقه سرخس صورت گرفت.

آقای مهندس سید مجید منبتی، مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در این نشست، بالا بودن گردش مالی شرکت‌های پارک را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: امروز نقش شرکت‌های دانش بنیان در عرصه اقتصادی کشور در حال بروز پیدا کردن است و باید تاثیرگذاری شرکتها و محصولات دانش بنیان آنها در سطح جامعه نمایان شود.

آقای منبتی آمادگی پالایشگاه خانگیران برای افزایش همکاری و کمک به شرکت‌های دانش بنیان پارک در تمام زمینه‌ها را خاطرنشان کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع منجر به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری به ویژه در منطقه سرخس شود.

ایشان ضمن اشاره به ظرفیت بسیار بالای منابع گوگرد در شهرستان سرخس، خواستار ارائه ایده از سمت پارک برای بهره بردن از این ظرفیت بسیار ارزشمند شد.

مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد افزود: امروز کسب و کار از صنعت فراتر رفته است و پارک نیز می‌تواند در حوزه‌های جدیدی فراتر از صنعت ورود پیدا کند.

وی همچنین خواستار حضور کارآفرینان موفق پارک در شهرستان سرخس به منظور توصیف تجربیات‌شان شد تا از این طریق باعث ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در جوانان سرخسی شوند.

آقای دکتر قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان در این نشست اعلام کرد که پارک از ظرفیت‌های قانونی خود برای تشکیل پردیس تخصصی گوگرد در سرخس استفاده خواهد کرد.

دکتر قنبری با تاکید بر شناسایی نقاط قوت و ضعف در شبکه‌سازی، درخواست کرد که فهرستی از مدیران بازنشسته پالایشگاه برای بهره‌مندی مدیران پارک از تجربیات ایشان به پارک ارائه شود.

آقای مهدی حیدرنژاد، رییس امور قراردادهای پالایشگاه خانگیران نیز ضمن تاکید بر 110 قانون حمایتی شرکت‌های دانش بنیان، گزارشی از وضعیت قراردادهای پالایشگاه خانگیران با شرکت‌های آهار و کاوش صنعت از شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری ارائه داد.