Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد؛
نشست کمیسیون دائمی هیات امنای منطقه دو فناوری کشور

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


چهارمین نشست کمیسیون دائمی از دور سوم هیات امنای منطقه دو فناوری کشور به ریاست دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

بودجه تفصیلی سال 1397 پارک‌های عضو هیات امنا شامل پارک‌های علم و فناوری هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در این نشست بررسی شد.

دکتر کشمیری در این نشست با استفاده از آمارهای موجود در بودجه تفصیلی، بررسی مقایسه‌ای نسبت به بودجه تفصیلی پارک‌های عضو کمیسیون انجام دادند و شاخص‌های مطلوب عملکردی را در حالت کلی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

همچنین به عنوان یک شاخص مهم در عملکرد پارک‌ها در سال 97، اختصاص حداقل 25 درصدی از درآمد هزینه‌ای و اختصاصی به حمایت مستقیم از واحدهای فناور به تصویب رسید و مقرر گردید بودجه 97 با این شاخص اصلاح گردد.