Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به منظور آشنایی با دستاوردها و ظرفیت‌های مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان؛
نشست مشترک دکتر کشمیری و مدیران مراکز رشد پارک خراسان برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست مشترک دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران مراکز رشد پارک خراسان با حضور دکتر قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان و معاونان پارک برگزار شد.

 

آقای مهندس تفضلی، سرپرست معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک در این نشست گزارشی از آمار شرکت های فناور مراکز رشد ارائه داد.

آقای تفضلی اعلام کرد که از ابتدای تاسیس پارک خراسان تاکنون حدود 703 طرح در مراکز رشد پارک پذیرفته شده اند که شامل 212 شرکت جاری می باشند.

آقای تفضلی آمار شاغلان فعلی در مراکز رشد پارک را حدود 1628 نفر و میزان حمایت مالی از شرکت های مراکز رشد را در مجموع 70 میلیارد ریال اعلام کرد.

 

در این نشست، مدیران مراکز رشد پارک به ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مراکز پرداختند و ظرفیت‌های ویژه شان برای رشد و توسعه بیشتر را شرح دادند.