Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پانزدهمین دورهمی اعضای شبکه مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پانزدهمین دورهمی شرکت‌های فناور عضو مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ با میزبانی شرکت فناوران توسعه سالیان برتر شرق برگزار شد.
شرکت فناوران توسعه سالیان برتر شرق که با نام تجاری وب‌حساب فعالیت می‌کند تولید کننده نرم‌افزارهای یکپاچه و ارائه دهنده سیستم مدیریت منابع سازمان است. مجتبی کاظم‌زاده و حسین هروی بنیان‌گذاران این شرکت هستند.
علی جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک ضمن خوش‌آمدگویی بیان کرد برگزاری دورهمی اعضای شبکه این مرکز رشد جزو اولویت ها بوده و هدف از آن را شبکه سازی و انتقال تجارب عنوان نمود.
این دورهمی با حضور محمدرضا خلیلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، یاسر صداقت عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و برخی از منتورهای مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری برگزار شد.
فهیمه حسامی کارشناس نظارت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان طی گزارش کوتاهی اعلام کرد مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک خراسان جز اولین مراکز رشد تخصصی ICT کشور تا امروز از ۱۶۱ شرکت حمایت کرده‌است که ۷۳ شرکت از آنها از مرکز رشد خارج شده‌اند، در حال حاضر مرکز رشد دارای ۱۸ شرکت دوره رشد و ۱۶ شرکت دوره رشد مقدماتی می‌باشد.
حسامی همچنین به معرفی منتورهای مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت که در حال حاضر مرکز رشد دارای ۱۰ منتور می‌باشد که غالبا افراد دارای تجربه های مرتبط کارآفرینی و از شرکت‌های رشدیافته این مرکز رشد می‌باشند.
شرکت دایان مهر خاوران عضو جدید مرکز رشد فناوری اطلاعات است که در پذیرش فصلی بهار عضو این مرکز شده‌است، محصول فناور این شرکت استارتاپ آنی‌واش است که در این دورهمی همزمان با اولین تولد این استارتاپ بود که به همین مناسبت مراسم تولد این استارتاپ نیز برگزار شد.