Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست هم اندیشی فرصت‌های سرمایه گذاری صنایع خلاق

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نخستین نشست هم اندیشی بررسی فرصت‌ها و چالش های سرمایه گذاری در صنایع خلاق و فرهنگی به همت ستاد توسعه فناوری نرم و هویت ساز معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

این نشست با حضور معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ،سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیران، مدیران ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارشناسان حوزه صنایع خلاق و فرهنگی با همکاری دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق و انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور و با حضور مدیر مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان در تاریخ 18 شهریور ماه 97 و در محل باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

صنایع خلاق به ‌عنوان صنایعی که خلاقیت علمی، هنری، اقتصادی، و فناورانه را توامان در بر می‌گیرد و باعث افزایش اشتغال، انسجام اجتماعی و رونق اقتصادی می‌شود، حائز اهمیت هستند.

به دلیل پیشرفت فناوری و اینترنت، روش‌های خلاقانه‌ای برای تولید، توزیع و مصرف کالاها به وجود آمده است که به‌عنوان پیشران‌های مهم اقتصاد خلاق به شمار می‌آیند. بااین‌حال رشد و توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود سرمایه و سرمایه گذاران مرتبط با این حوزه است.

سهم بالای صنایع خلاق در نقاط مختلف جهان از نظر میزان درآمد و شغل ایجاده شده، اهمیت بالای پرداختن به این حوزه و سرمایه‌گذاری در آن را تأیید می‌کند.

مدیر مرکز رشد فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم برگزاری نشست های تخصصی مشابه در خصوص آشنایی سرمایه گذاران خطرپذیر با حوزه صنایع خلاق گفت: این نشست که به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد می تواند آغازی باشد بر شکل گیری یک شبکه منسجم از نهادهای حامی و تسهیل‌گر دولتی و غیر دولتی، استارتآپ های مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و همچنین صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر به نحوی که منجر به بهبود شرایط کسب و کاردر این حوزه مهم و تاثیرگذار شود.