Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش تابستانه مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسۀ آشنایی با فرآیند پذیرش تابستانه و حمایت های مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار گردید. حاضران این جلسه، که روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد، بخشی از متقاضیان پذیرش در فصل تابستان مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند که طی سه‌ماهۀ تابستان درخواست خود را به این مرکز رشد ارائه کرده‌اند.
از میان کل درخواست‌های پذیرش برای فصل تابستان، ۲۱ تیم به جلسه دعوت شده بودند که در مجموع این جلسه با حضور نزدیک به ۳۵ نفر برگزار گردید.
علی جاهدی، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این جلسه به معرفی نقش و ماموریت پارک‌های علم و فناوری در جهان، جایگاه آن‌ها در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معرفی مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان، معرفی مفصل مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش و فرایندهای حمایتی این مرکز و در واقع پارک تحت عنوان خدمات توانمندسازی و آموزش و مشاوره، خدمات نظارتی و منتورینگ، شبکه‌سازی‌های داخلی و بیرون از فضای مرکز رشد، فضای استقرار، تسهیلات مالی در کمک به راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکارها و... پرداخت و نقطه عطف این مرکز رشد را شبکه ایجاد شده و خدمات توانمندسازی آن معرفی کرد. ایشان در ادامه به نمونه‌هایی از شرکتهای موفق ایجاد شده و رشد یافته در این مرکز رشد اشاره کرد. او همچنین به برنامه و دستاوردهای این مرکز رشد در تامین مالی و جذب سرمایه از محل سرمایه گذاران غیر بانکی برای اعضای این مرکز طی دو سال پرداخت و از آن به عنوان یک رویکرد جدی یاد کرد.
در انتهای جلسه، به شاخص‌ها و اولویت‌های پذیرش مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات که منطبق با لیست کالاهای دانش بنیان است اشاره شد و تعداد تیم هایی که از میان تعداد زیاد متقاضیان فصل تابستان فرصت حضور در این مرکز را داشتند، نهایتا ۴ تیم اعلام شد.
در انتهای جلسه، تیم‌های حاضر در بازۀ زمانی دوسه‌دقیقه‌ای به معرفی تیم کاری خود و ایده‌شان پرداختند.