Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حکم معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی صورت گرفت؛

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طی حکمی از سوی قربان میرزایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، آقای دکتر علی جاهدی، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان به سمت رئیس دبیرخانه توسعه کسب وکارهای نوپای استان (استارتاپ ها) منصوب شد.
این دبیرخانه تحت مدیریت استانداری خراسان رضوی به واسطه اقدامات موثر و ویژه پارک علم و فناوری خراسان در حوزه استارت آپ ها از جمله برگزاری رویدادها و کارگاه های متعدد استارت آپی و راه اندازی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوای استان در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... و با هدف "توانمندسازی و تقویت زیست بوم کسب و کارهای نوپای استان (استارت آپ ها) و تسهیل ایجاد، رشد و توسعه این کسب و کارها" ایجاد و به آن پارک فناوری واگذار گردید.
پارک علم و فناوری خراسان می بایست با شناسایی، تجمیع و هم افزایی میان ظرفیت های موجود استان، وضعیت اجزای زیست بوم را پایش و با جلب مشارکت سایر دستگاه های دولتی و خصوصی و فعالین این حوزه در استان نسبت به تدوین برنامه توسعه این کسب و کارها در استان اقدام نماید.