Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


ششمین جلسه کارشناسی کمیسیون فناوری استان در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در محل استانداری خراسان رضوی با حضور اعضای زیر برگزار گردید:
•    حمید رحیمیان معاون آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی
•    سید مهدی مظلوم زاده مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان
•    مهدی آرمان کارشناس امور مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان
•    اکرم دهباشی کارشناس پژوهش استانداری خراسان رضوی


دستور کار جلسه که به میزبانی معاون آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی جناب مهندس رحیمیان برگزار گردید عبارت بود از:

 تدوین برنامه سال ۹۷ کمیسیون

این جلسه راس ساعت ۸:۳۰ برگزار گردید و پس از بحث و بررسی تصویب، موارد ذیل در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

پیشنهادات

 

ردیف

فعالیت

نظام دانش بنیان استان

1

انجمن شرکت‌های دانش بنیان ذیل دو ارگان: الف) اتاق بازرگانی ب) اداره صنایع

2

احیاء کمیته استانی دانش بنیان

3

ایجاد شبکه شرکت‌های خدمات دهنده به واحدهای دانش بنیان

پایگاه داده‌های فناوری

1

پیشنهاد زیرساخت مناسب برای پایگاه

2

تامین مالی طرح

3

پیدا نمودن پروژه‌ای بزرگتر جهت ذیل قرار دادن طرح متبوع

کمیته‌های فناوری

1

بررسی پیشنهاد‌های وصولی

2

بررسی صلاحیت سازمان‌های درخواست دهنده

3

پیشنهاد سازمان‌هایی توسط کمیسیون برای قبولی دبیرخانه کمیته‌ها

شواری فن بازار استانی

1

پیشنهاد سازمان متولی شورای هماهنگی فن بازار استانی

2

پیشنهاد فرد صاحب صلاحیت برای سرپرستی شورا

شبکه مراکز رشد و شتابدهنده‌ها

1

پیگیری جلسات مربوط به شکل گیری شبکه

2

تعیین متولی رویدادهای استارتاپی

3

موسسات شتاب دهنده

انجمن صنفی کارشناسان حوزه تکنولوژی

1

کسب مجوز انجمن صنفی

2

تاسیس شعبه انجمن مدیریت تکنولوژی

3

ایجاد رشته مدیریت تکنولوژی و نوآوری