Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کارگاه آموزشی مدیریت پارک‌های علم و فناوری

زمان: دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

مکان: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان) - پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارگاه آموزشی «مدیریت پارک‌های علم و فناوری» روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۷ در پارک علم و فناوری خراسان  ویژه روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور برگزار می‌شود.

سرفصل‌ها:

•    برنامه ریزی ؛ برنامه کاری (BP) - برنامه جامع فیزیکی (MP)
•    مالکیت و حکمرانی؛ نقش آن در تامین منابع مالی (سهم دولت و بخش عمومی در مقایسه با سهم شرکتها - زیرساختهای حقوقی و مالی)
•    مدیریت؛ محدودیت های مدیریت دولتی - مزایای وابستگی مدیریت به دولت - نقش بخش خصوصی در مدیریت پارکها- مدیریت پارکها در دنیا (در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه)- بررسی و ارائه مدلهای موفق مدیریت پارک های دنیا- رویکردهای جدید در مدیریت پارک ها
•    شبکه سازی؛ مدلهای ارتباط پارک با دانشگاه- نحوه تعامل پارک (حامی دولتی) با شتاب دهنده ها (حامی خصوصی) و سایر ذینفعان