Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رییس پارک علم و فناوری خراسان در نشست مشترک با مدیرعامل بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی؛

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان در نشست مشترک با دکتر ناظری، مدیرعامل بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی ضمن بررسی زمینه‌های همکاری پارک و بنیاد دانشگاهی، به معرفی برخي دستاوردهای شرکت‌های فناور و دانش بنیان پارک پرداخت و بعضی محصولات آنها را در دنیا بی‌نظیر دانست.
دکتر قنبری اعلام کرد که در حال حاضر 300 شرکت فعال با حدود 3000 نفر نیرو در پارک علم و فناوری خراسان مشغول به فعالیت هستند که متوسط سنی نیروهای آنها زیر سی سال است.
رییس پارک علم و فناوری خراسان افزود: خوشبختانه پیشرفت بعضی از شرکت‌های فناور و دانش بنیان در پارک به مرحله‌ای رسیده است که برای مثال گردش مالی یکی از شرکت‌های دانش بنیان پارک چهار برابر خود پارک است؛ یعنی شرکتی که با پنج شش نفر نیرو کار خود را آغاز کرده امروز به این اندازه قدرتمند شده است.
دکتر قنبری افزود: هزینه ایجاد شغل در حوزه دانش بنیان عددی بین 30 تا 60 میلیون تومان است و این در حالی است که هزینه ایجاد شغل برای دولت عددی بین 300 تا 500 میلیون تومان است و این قدرت دانش را می‌رساند.
رییس پارک علم و فناوری همچنین از عزم گسترده پارک برای گسترش روابط با دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه‌های گوناگون و معرفی پارک در دانشکده‎‌های مختلف دانشگاه فردوسی خبر داد.

دکتر قنبری یکی از زمینه‌های همکاری پارک و بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی را همکاری در زمینه جذب سرمایه خیران در حوزه دانش بنیان عنوان کرد که می‌تواند بازگشت سرمایه را نیز برای بنیاد در بر داشته باشد.
دکتر ناظری، مدیرعامل بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی هم ضمن اظهار خرسندي از دستاوردهاي پارك و شركت هاي فناور و دانش بنيان ان از برنامه‌ریزی برای تاسیس برج فناوری در این دانشگاه خبر داد كه بي شك براي پيوند بين اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسي به مقوله فناوري و شركت هاي فناور و دانش بنيان فرصت بسيار خوبي خواهد بود.
دكتر قنبري در پايان از ايشان و همه اعضاء محترم هيات امناي بنياد براي بازديد از پارك و شركت هاي فناور و دانش بنيان آن دعوت كرد.