Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اولین نشست شبکه تخصصی مراکز رشد کشور در حوزه نفت، گاز و انرژی

زمان: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

مکان: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان) - پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اهداف نشست:
*ایجاد شبکه سازی بین مراکز رشـد تخصصی حوزه نفت، گاز و انرژی در راستای ارتقاء مراکز تخصصی و شرکت های فعال در این حوزه
*ایجاد هم افزایی بین شرکت های عضو فعال در زمینه نفت، گاز و انـرژی
*همکاری در حوزه ایجاد کنسرسیوم ها جهت انجام پروژه های کلان ملی