Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت فناوران توسعه سالیان برتر شرق از شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری خراسان در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان شد.
شرکت فناوران توسعه سالیان برتر شرق با نام تجاری وب‌حساب شناخته می شود. این شرکت با ایده محوری «نرم‌افزار مدیریت منابع سازمان (ERP) تحت وب» عضو خانواده مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شد و با محصول «نرم‌افزار مدیریت منابع سازمان (ERP) وب‌حساب» موفق به اخذ این مجوز شده‌است.