Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


آقای مهندس اکبر امینی، معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان به عنوان عضو شورای راهبردی و توسعه فضاهای کالبدی و تاسیسات زیربنایی پارک‌های علم و فناوری کشور منصوب شد.
در این حکم ابراز امیدواری شده است تا با استعانت از خداوند متعال و همکاری و هفکری روسا و مدیران پارک‌های علم و فناوری کشور، گام‌های موثری در پیشبرد امور مربوطه برداشته شود.
یکی از وظایف اصلی و حمایتی پارک های علم و فناوری ایجاد بستر و زیر ساخت مناسب جهت استقرار و بهره برداری واحدهای فناور است، از طرفی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان ایجاد فضایی با نشاط و برخوردار از عناصر آرامش بخش ضرورت دارد.
بر همین اساس شورای راهبری و توسعه فضاهای کالبدی و تاسیسات زیربنایی پارک های علم و فناوری در وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شده است و ماموریت دارد الزامات و شاخص های استانداردهای بین المللی را متناسب با اقلیم بومی ایران تدوین و در اختیار پارک های علم و فناوری کشور قرار دهد.