Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

انتصاب سرپرست کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


طی حکمی از سوی دکتر قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان، خانم دکتر سیده نرجس علم الهدایی به عنوان سرپرست کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری منصوب شد.
در این حکم اظهار امیدواری شده است تا ایشان با تعامل سازنده با معاون محترم ایجاد و توسعه واحدهای فناور و استفاده از توانمندی و تجارب سایر همکاران، موفق و موید باشند.
خانم دکتر علم الهدایی پیش از این سمت مدیریت واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری خراسان را بر عهده داشت.