Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش چهار تیم فناور در پذیرش فصلی تابستان مرکز رشد ICT

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پذیرش فصل تابستان مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان با ارائه ۹ تیم مرحله نهایی از حدود ۴۵ تیم متقاضی در حضور اعضا شورا فناوری این مرکز رشد در دفتر سجاد پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

با توجه به اولویت‌های پذیرش در این مرکز رشد از بین ۴۵ تیم متقاضی که از طریق سامانه فرآیندهای پارک درخواست عضویت خود را ثبت‌کرده بودند ۲۸ تیم به مرحله داوری رسیدند که پس از داوری، ۹ تیم با بالاترین امتیاز داوری برای ارائه در حضور اعضا شورا فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شدند.
در پذیرش فصل تابستان مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴ تیم پس از ارائه‌ها و بررسی شورا برای حضور در دوره رشد مقدماتی انتخاب شدند.
تیم‌های همراه دکتر Telemedicin، iOTHING در حوزه بازاریابی مجاورتی، تیم پالایه در حوزه بستر و راه‌کارهای رایانش ابری به منظور آنالیز و محسابات کلان‌داده‌ها و نظر کاوی و تیم هفنا در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات برای سایر کسب‌وکارهای حوزه IOT در این دوره پذیرش شدند.