Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دو پیشرفت عمده‌ای که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته‌اند عامل محرک حوزه CAI محسوب می‌شوند که یکی از آنها ارائه امکانات تکنولوژیکی در زمینه نرم‌افزاری (معروف به Web 2.0) و دیگری تغییر پارادایم استراتژیک از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز در بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد. این پیشرفت منجر به شکل جدید از CAI گردیده‌اند که عنوان Open CAI 2.0 به آن اطلاق گردیده‌است. در این مقاله درصدد هستیم تا تاثیر یکپارچهگی دانش درونی و بیرونی را بررسی نمائیم. چرا که (نوآوری مدل کسب‌وکار) با ادغام شدن تعداد هر چه بیشتری از ایده‌های خارجی در فرآیند نوآوری گسترش یافته شرکت‌ها، فرصت‌های ارزشمند جدیدی شناسایی می‌گردند که مدل کسب‌وکار سنتی که شرکت بر آن تمرکز دارد را به چالش خواهند کشید. در حقیقت گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز، نیازمند تغییر در مدل کسب‌وکار شرکت‌هاست، که به معنای دگرگونی در چگونگی خلق و کسب ارزش توسط آنها می‌باشد. در مدل کسب‌وکار باز، نسبت به مدل بسته، روش‌های درآمدزایی متفاوت و بیشتری وجود دارد و همچنین در ساختار هزینه و خلق ارزش تغییراتی اساسی ایجاد می‌شود.

 

| دانلود مقاله

| نویسندگان: ساناز حسینیان نژاد - نیکا خواجه پور