Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید مهارت آموزان فنی و حرفه ای از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مهارت آموزان رشته خلاقیت و نوآوری مرکز فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی امروز یکشنبه 6 آبان ماه از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.
کارشناسان پارک ضمن معرفی پارک و مراکز رشد، هنرآموزان را با نحوه ارائه ایده و ثبت اختراع و حمایت های پارک آشنا کردند و فرایند پذیرش طرح در پارک را به طور مفصل ارائه کردند.
همچنین مهارت آموزان از شرکت های فناور ماهان توسعه و مطلق کاران بازدید کردند و سوالات خود را درخصوص چگونگی پذیرش در پارک، نحوه مدیریت شرکت و آشنایی با مسائل بازارسنجی مطرح کردند.