Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پارک علم و فناوری خراسان میزبان کارگاه آموزشی مدیریت پارک‌ها

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارگاه آموزشی مدیریت پارک‌های علم و فناوری با تدریس دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و با حضور گروهی از روسا و مدیران پارک‌های علم و فناوری کشور به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
از جمله رئوس مباحث مطرح شده در این نشست می‌توان به معرفی شاخصه‌های اکوسیستم نوآوری با بهره‌گیری از کتاب جنگل بارانی (کتابی در رابطه با رمز و راز ایجاد پارکی همچون Silicon Valley)، تشریح برنامه‌های کاری و کالبدی، ساختار مدیریت پارک و مراکز رشد، نقش بخش خصوصی در مدیریت پارکها، مدیریت پارک‌ها در دنیا (در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه)، بررسی و ارائه مدلهای موفق مدیریت پارک‌های دنیا و رویکردهای جدید در مدیریت پارک ها اشاره کرد.
چگونگی ایجاد اکوسیستم نوآوری و شبکه‌سازی از جمله مباحثی بودند که در این کارگاه آموزشی به طور مفصل و با ذکر نمونه‌های عینی داخلی و خارجی مورد برررسی قرار گرفتند.
مدلهای ارتباط پارک با دانشگاه و نحوه تعامل پارک (حامی دولتی) با شتاب دهنده‌ها (حامی خصوصی) و سایر ذینفعان نیز از جمله مباحث مطرح شده بود.
در حاشیه این کارگاه، تفاهم‌نامه‌ای به منظور گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک بین پارک علم و فناوری خراسان و پارک دانشگاه تربیت مدرس تهران به امضا رسید.