Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست مشترک صنایع دفاعی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مکان: سالن همایش های پارک علم و فناوری خراسان

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


محورهای مورد بحث:

* رویکردها و الگوهای تعاملی با وزارت دفاع
* خدمات، حمایت ها و راهکارهای تعامل با بخش دفاع
* معافیت های علمی و فناوری سربازی
* زمینه های فناوری های مورد نیاز دفاعی منطقه
* بحث و بررسی مسائل تعاملی با بخش دفاع و نیروهای مسلح