Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری کارگاه اصول ایده پروری و تفکر خلاق با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور در دانشگاه نیشابور
برگزاری کارگاه آموزشی اصول ایده پروری و تفکر خلاق

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کارگاه آموزشی اصول ایده پروری و تفکر خلاق با مشارکت مرکز رشد فناوری نیشابور و با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه نیشابور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارك علم و فناوري خراسان در يك كارگاه ٣ ساعته مربوط به ایده پروری و تقویت تفکر خلاق مهندس مازیار ناظران كارشناس مركز رشد نيشابور و مدرس کارگاه مسیرهای متفاوت و نوآورانه در جهت پیداکردن الگوهایی مناسب برای ایده پروری با رویکرد ایجاد کسب و کارهای نوپا براساس نیاز بازار پرداخته شد و دستیابی به بینش و تفکر خلاق براساس تکنیک های خلاقیت در این زمینه مورد تاکید قرار گرفت . در این کارگاه که بصورت تعاملی و با بهره گیری از مدل‌های نوین آموزشی و بازی های خلاقانه و مباحث چالش برانگیز در ایده پروری و خلاقیت برگزار گردید، هریک از شرکت کنندگان در طول دوره به ارائه ایده های خود پرداختند تا ضمن تمرین اصول ارایه شده درکارگاه با کار تیمی  بعنوان یکی از اصلی ترین مباحت ایجاد یک  استارتاپ نیز آشنا شوند.
مهندس علیرضا شیرازی، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور نیز با اشاره به ضرورت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط  با حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نوپا به ویژه برای دانشجویان ، به ارائه نکاتی مهم به عنوان پیش نیازهای ایجاد کسب و کار پرداخت.
دکتر امیر آبادی مدیر مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه نیشابور نیز در این کارگاه  ضمن تشکر از مشارکت پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوري نیشابور در برگزاری کارگاه اصول ایده پروری و تفکر خلاق ، به برگزاری مجموعه کارگاه های از ایده تا محصول به منظور فضا سازی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان ، اساتید و پرسنل دانشگاه نیشابور با همکاری پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور بعنوان برنامه های آتی در این زمینه اشاره کرد.