Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست تخصصی کسب و کارهای تخصصی حوزه بانوان برگزار گردید

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به منظور شناخت ظرفیت های بانوان در حوزه ایجاد و توسعه کسب و کارهای فرهنگی نشست تخصصی با حضور خانم دژبرد رئیس امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار گردید

در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت های هانا بافت نگار ایرانیان، هنرمندان کارآفرین گلبهار، پارس ساوا نوین هنر فناور و هنر صنعت یکتا ویژه ایرانیان یکشنبه 13 آبان در محل مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد ضمن معرفی ظرفیت های مناسب  پارک علم و فناوری خراسان در خصوص توسعه کسب و کارهای فرهنگی به ویژه توسعه کسب و کارهای بانوان بر تعامل و همکاری مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی با مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت تأکید شد.

در ابتدای جلسه مدیران عامل شرکت ها ضمن بیان ایده در خصوص مدل کسب و کار حوزه های مشترک همکاری با آستان قدس بحث و تبادل نظر گردید.